Algemene
voorwaarden

Terug naar Home

Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Klik hier om de METAALUNIEVOORWAARDEN te downloaden.

Bent u klaar
voor de
volgende stap?

Dan komen wij graag met u in contact.

Bekijk contact